איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברהם (יעקובוביץ) שולמית   בן עזר דוד   יודילוביץ גרשון
אברמוביץ (לויטה) מלכה   בן שחר (משתילים) אורי   ילובסקי (פרלין) אסתר אטיקה
אברמוביץ (יעקבזון) מנוחה   בקר (אלמוג) שרי   יעקבוביץ נחמן
אוסטשינסקי אליקום   ברק (בר און) רות   יעקובוביץ אמנון
אופנהיימר שלו (וילסון) טל   ברקוביץ (קרנץ) יהודית ג'ודי   יעקובוביץ צדוק
איכילוב אברהם   גולדמן (חקק) ענת   יפין מאיר
איכילוב חיים   גורן יובל   כהן (חיסין) אורנה
איכילוב יאיר   גינזבורג שמואל   כהן אליעזר
איכילוב (מכנס) יוכבד   גיסין (אוסטשינסקי) לאה   כהן אלכסנדר
איכילוב משה   גלובמן יצחק   כהן (קטלובסקי) ישראלה
איכילוב נחמיה   גלויבמן מרדכי   כהן (מאירמן) נחמה
איכילוב עזרא   גשרי (מוסטובוי) זלמן   כספי (בק) מרגלית
איכילוב רחל   דוד (קוסובסקי) אסתר   כץ מרדכי צבי
אנטין בן ציון   הלל (סטרכילביץ) רחל   כץ שלמה
אקרמן שאול   וילסון (שניצקי) נאוה   לב גורן (שטרנפלד) נגה
בוטל (גלעדי) לאה   וילסון תומר   לביא דוד
בכר אלון   זיו (זוטולובסקי) אמנון   לויטה (ליפשיץ) רחל
בכר ישראל   זילברשטיין עמי   ליבונטין (הרמן) שושנה
בלקינד (סגל) חביבה   זלצמן (זבישינסקי) יפה   ליזרוביץ משה
בלקינד (סגל) נחמה   חיסין אורי   לנדוי (פנחסוביץ) שולמית