איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברהם (יעקובוביץ) שולמית   בלקינד (סגל) נחמה   חיסין אורי
אברמוביץ (לויטה) מלכה   בן עזר דוד   יודילוביץ גרשון
אברמוביץ (יעקבזון) מנוחה   בן שחר (משתילים) אורי   ילובסקי (פרלין) אסתר אטיקה
אוסטשינסקי אליקום   בקר (אלמוג) שרי   יעקבוביץ נחמן
אופנהיימר שלו (וילסון) טל   ברק (בר און) רות   יעקובוביץ אמנון
איכילוב אברהם   ברקוביץ (קרנץ) יהודית ג'ודי   יעקובוביץ צדוק
איכילוב חיים   גולדמן (חקק) ענת   יפין מאיר
איכילוב יאיר   גורן יובל   כהן (חיסין) אורנה
איכילוב (מכנס) יוכבד   גינזבורג שמואל   כהן אליעזר
איכילוב משה   גיסין (אוסטשינסקי) לאה   כהן אלכסנדר
איכילוב נחמיה   גלובמן יצחק   כהן (קטלובסקי) ישראלה
איכילוב עזרא   גלויבמן מרדכי   כהן (מאירמן) נחמה
איכילוב רחל   גשרי (מוסטובוי) זלמן   כספי (בק) מרגלית
אנטין בן ציון   דוד (קוסובסקי) אסתר   כץ מרדכי צבי
אקרמן שאול   הלל (סטרכילביץ) רחל   כץ שלמה
בוטל (גלעדי) לאה   וילסון (שניצקי) נאוה   לב גורן (שטרנפלד) נגה
בכר אלון   וילסון תומר   לביא דוד
בכר ישראל   זיו (זוטולובסקי) אמנון   לויטה (ליפשיץ) רחל
בלכר (מקלב) נעמי   זילברשטיין עמי   ליבונטין (הרמן) שושנה
בלקינד (סגל) חביבה   זלצמן (זבישינסקי) יפה   ליזרוביץ משה