איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
לנדוי (פנחסוביץ) שולמית   עירון צפריר   רבינוביץ (בידרמן) לאה
מגדל (שטמפפר) לאה   פלטניק (קוסובסקי) צפורה   רוזנר (בן בסט) עליזה
מוסטובוי (גשרי) עמוס   פן (פנחסוביץ) מרדכי מוטי   רצ'בסקי (סלומון) דינה
מכנס (גיסין) אפרת   פנחס (אמר) ליאורה   שוסהיים (ינוביץ) ידידה
מכנס גד   צוער נתנאל   שטינמן סילבי
מכנס משה   צוקרמן יהודית ג'ודי   שטמפפר שלמה
נאות (גלובמן) יהושע   צוקרמן רון   שטרנפלד יצחק
נחמיאס אברהם   ציזלינג אביהוד בן ציון   שטרנפלד מאיר
ניב (רויזמן) איתנה   קוסובסקי יצחק   שטרנפלד עליזה
נתניהו (סגל) צלה   קוסובסקי מרדכי   שיפריס ארז
סגל אלישבע   קופר (שיפריס) דפנה   שיפריס ראובן
סגל (גולד) טובה   קלצ'קי (כץ) יהודית   שלמון (סלומון) אברהם
סדומסקי (סימינובסקי) לאה   ראובני (אנטין) צפורה   שפינר ליאון אריה
עופרי (עפארי) יוסף   רבינוביץ (רודניצקי) דפנה   תמר (וילסון) עדי