איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוב (ניניו) דבורה   יולביץ (וינגוט) שפרה   קרניאל (כהן) ויקטוריה
אושדי מרים   כהן נתן   רוזנצוויג (אלוני) גלילה
בן עמי (זוסמן) רבקה   עינב (קלמן) אסתר   רון (זינגר) חיים
בנארי (שטרן) מרים   פאפו אולגה   ריבלין (אלחנתי) נירה
ברויטמן חנה   פוחצ'בסקי (רוזנטל) מרים   שור אברהם
גורן (פליגלר) דיתה יהודית   צורי דוד   שיפמן יוסף יוסקה
וינברג (רוט) הניה   צייזלר בן ציון   שפינר לאה
זוסמן (פרוסקובר) שרה   קיסר (קייזרמן) אריה   שראל (שרשבסקי) משה
זרחי (גולני) יונינה   קירז'נר (בוכמן) יפה