איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוב (ניניו) דבורה   זרחי (גולני) יונינה   קירז'נר (בוכמן) יפה
אושדי מרים   יולביץ (וינגוט) שפרה   קרניאל (כהן) ויקטוריה
בן עמי (זוסמן) רבקה   כהן נתן   רוזנצוויג (אלוני) גלילה
בנארי (שטרן) מרים   עינב (קלמן) אסתר   רון (זינגר) חיים
ברויטמן חנה   פאפו אולגה   ריבלין (אלחנתי) נירה
גורן (פליגלר) דיתה יהודית   פוחצ'בסקי (רוזנטל) מרים   שור אברהם
וולק (בלבן) זיוה   צורי דוד   שיפמן יוסף יוסקה
וינברג (רוט) הניה   צייזלר בן ציון   שפינר לאה
זוסמן (פרוסקובר) שרה   קיסר (קייזרמן) אריה   שראל (שרשבסקי) משה