איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בלקינד (גלצטוך) שפרה   גולדין ניסן   גלזר (קצנר) בילה
בן ברוך (רבינוביץ רמז) ברכה   גולדין ראובן   גלזר זוסיה
בן ברוך טוביה   גולדשטיין יוסף   גלזר זליג
בן ברוך צבי   גולדשטיין עמנואל   גלזר ישראל
בן זאב (איזקסון) ללה מרים   גורביץ אהרון   גלזר (קצנר) רבקה
בן יעקב הדסה   גורדון יוסף   גליצנשטיין (ברוק) בלה ביילא
בן עמי בנימין   גורליק אהרון   גפן (חיסין) אסתר
בר דן (אשכנזי) קטיה   גורליק (וינקוסקיה) שרה   גרברג בלומה
ברגר צבי   גיבשטיין בצלאל זאב   גרינברג יהושע
ברוק ישראל   גיל (קרוננפלד) לאה   גרצברג נחום
ברוש (בורשטיין) נחמיה   גינוסר (הכהן) שושנה רוזה   גשרי משה
ברליאנד (קרישבסקי) אסתר   גינזבורג יוסף שבתאי   דברה אבטליון
ברלניצקי (ברניצקי) יהודה אריה ליב   גינזבורג משה וולף   דובינסקי אהרון
ברק (ראש) רחל   גינזבורג צבי הירש   דוברובסקי שרה
ברקוביץ נחום   גינזבורג צפורה פאני   דוברישמן בנימין
גודמן (לובמן) מרים   גינזבורג (פרימן) שרה   דינר דב
גוטמן בתיה   גיסין אריה לייב   דשבסקי חיה
גולדבלט גולדה   גיסין (הופמן) פריידה באשע   הוכמן מרדכי
גולדברג (פיין) בתיה   גלובצ'יק ישראל   הכהן דוד
גולדין אברהם   גלובצ'יק רחל   הלוי אהרון