איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
הלוי אהרון   זומר (וינשטיין) זהבה   חיסין אלכסנדר
הלוי בנימין   זוסמן (לוין) אלכסנדרה סאשה   חיסין (חשין) יצחק
הלוי (לוין) ישראל   זוסמן (גליק) לאה   חן טוב דוד
הלוי משה   זוסמנוביץ יפה שיינה   חנקין (גורדון) פאני
הלפרין (פרידמן) אידה יהודית   זוסמנוביץ יצחק   חנקין (חלינסקי) שרה
הרשקוביץ משה אליהו   זוסמנוביץ מרדכי   חריפאי בן שחר
וידוקלר משה   זוסמנוביץ רבקה   טויבר (גורשבסקי) אלישבע
ויינברג אילייה   זוסמנוביץ שרגא פיביל   טויבר חיים
וייסל (לובמן) פייגה צפורה   זיגר (דויט) אנה חנה   טויבר יחיאל
וינדמן אסתר   זיגר (הוכמן) חיה   טויבר נחמן
וינדמן זאב ולודיה   זילברמן שרינה שיינדל   טויבר צפורה
וינדמן משה   זיצר משה   טויבר (בון גרינשטיין) רחל
וינדמן נחמן   זיצר צפורה   טולמצקי (ויסר) טובה
וינדמן עמנואל   זלמנסון שניאור   טופורובסקי יעקב
ויס (גולדבלט) גוטל טובה   זלצמן צבי   טיגר (לובמן) לובה
ויס ראובן   חבקין (לובשיס) פנינה   טלר (חן טוב) חיה
ויסר טובה   חבקין (אוסליק) רבקה   ידלין נפתלי
ולד חיים   חודורוב שמחה   יודלביץ בתיה
ז'בוטינסקי משה   חוטוצקי זלמן   יזרסקי דב
זאיק קלרה חיה   חומה שרה טויבא   ייבין (יוניס) אסתר