איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
מרגלית (כהנא) אטיה   פינברג (ציפרמן) ברטה   פרידמן פנחס
מרגלית דוד   פינברג מרקוס   פרימן (אנגלישר) מרים
מרגלית (מרגוליס) משה   פינקלשטין (חיסין) דבורה   פרימן שפרה
מרימס דב   פינקלשטין נחום   פרימן דרור (שמוקלר) מרים
נוימן (קרצ'בסקי) רבקה   פישביין מרדכי   פרסוב שמואל
נורדשטיין אלכסנדר   פישלזון יחזקאל   צ'רקס אלימלך
נחמוני (קלמוביץ) מלכה   פישלזון ליב   צוקר (שנורמן) מירה
ניימן (קוצ'רסקי) ברכה   פישר (ניימן) שרה חנה   ציבלין פלוא
נימקובסקי זלמן   פלבסקי דוד   ציבלין צילה
סימנסקי בוריס ברוך   פלדמן יוסף יעקב   ציפינוק לאה
סיקוף אלחנן קוליה   פלוטקין חיים   צמדי אהרן
סיקוף שניאור זלמן   פלום (בלומן) רחל   צמרי (וולובלסקי) איסר
סמול (שמוליצנסקי) ליב ליאון   פליגלמן (זלצמן) רחל   צרשנר נתן
עדיני ישראל   פניק דוד   קבשנבסקי חיים
עמיאל (קרישבסקי) צפורה צלה ססיל   פסקל (טופורובסקי) מאשה מניה   קדישמן ישראל
פומרנץ יוסף   פרומקיס חיים   קוהוסוב אהרון
פוסוסורסקי (חן טוב) חנה   פרומקיס יעקב   קוטלובסקי חיי
פזנר (אברהם, יוכבדזון) חנניה   פרוסקובר (ברמן) מרים   קוטלובסקי משה
פיין יצחק   פרידלנד חיה פיגה   קוצ'רסקי (מולר) שושנה
פינברג בוריס   פרידמן (גרוסמן) חיה שושי   קזושנר אברהם יחיאל