איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
שלןמוביץ (טויבר) שפרה   שניידרמן (לובמן) בלה   שפק אברהם
שמואלוב שמואל   שניפר (תמרלין) צפורה   שרגאי (ברוק) אסתר
שנידר (שניידר) אלכסנדר שורה   שפירא אברהם ג'ורג   שרשבסקי ברוריה
שנידר (שניידר) חיה   שפירא צבי   תאומים גרונה
שנידר (שניידר) יוסף   שפירא ראובן רוברט    
שניוק (פפירמייסטר) פיגה   שפירא שרה