איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
שמואלוב שמואל   שניידרמן (לובמן) בלה   שפירא שרה
שנידר (שניידר) אלכסנדר שורה   שניפר (תמרלין) צפורה   שפק אברהם
שנידר (שניידר) חיה   שפירא אברהם ג'ורג   שרגאי (ברוק) אסתר
שנידר (שניידר) יוסף   שפירא צבי   שרשבסקי ברוריה
שניוק (פפירמייסטר) פיגה   שפירא ראובן רוברט   תאומים גרונה