איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברוצקי (קצפ) רעיה רחל   ויניק (גולדברג) מרים   סלומון זליג
אברמסון רפאל   ייבין שמואל   פרוס (פרוסקורובסקי) יהודה
בלובשטיין (בלוישטיין) משה   ליטבק יעקב   קליביצקי שאול זאב
ברניצקי ריטה רחל   נימקובסקי זינה   קלס (לואיס) אריה ליב
ברניצקי (חזין) שרה   סטון ליאון לייב   רגבי (רוגובסקי) מרדכי
דויט בתיה   סיטקוב יששכר    
ויניק מאיר   סלומון דב ברל