איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גינזבורג (דובנוב) צפורה   ליבונטין אליהו   ליבונטין משולם
דויט גרשון   ליבונטין הלל   ליבונטין (הכהן) צפורה פייגה
הורביץ (ליבונטין) פנינה   ליבונטין מרדכי   נמצוביץ איליה
הכהן (בן הלל הכהן) מרדכי   ליבונטין משה   סלומון (לובמן) דינה