איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בן עמי (דרובין) מרים   בנארי (קלוצמן) אורלי   בסקינד (צלליכין) רוחמה
בן עמי (בן דב) ענת   בנארי יעקב   בעדני מרים
בן עמי (יודילוביץ) שם   בנדורי אמיר   בעדני משה
בן פורת (בצר) עמית   בנדורי ברוך   בצר (בלכר) אריה
בן פרז גיל   בנדורי מידד   בצר (בלכר) יגאל
בן פרז טל   בנדורי עודד   בצר (בלכר) עזי
בן פרז (בקר) ליאורה   בנדורי (אנגל) עליזה   בק טובה
בן צבי (הרשקוביץ) אילן   בנדורי (פרנקל) רונית   בק יעקב
בן צבי (נוימן) איריס   בנדר אריה אריק   בק ישראל
בן צבי (מאירוביץ) ברוריה ברורה   בנטון (בן זאב) אצילה   בק משה
הורים: ליפא, פראדל-פרידה; לידה: 1910
בן צבי יעקב   בנימיני אורי   בק משה
הורים: ישראל, אלטה בתיה; בת זוג: אידה; לידה: 1906
בן צבי (וישנבסקי) מנחמה   בנימיני אלישע   בק נחום
בן שחר (לוינברג) אילנה   בנימיני גדעון   בק (טביב) ציונה
בן שמואל אברהם   בנימיני (גורדון) נחמה   בק שושנה
בן שמואל יעקב קובי   בנקובסקי (ליבר) אפרת   בק שלום
בן שמחון גבריאל גבי   בנרף (בונדר) נחמה   בק שלמה
בן שמחון יעקב אריה   בסון (שרר) עליזה   בקיש (הלוי) יפה
בן-יעקב (גולדברגר) ישראל   בסן (פירסט) מיכאלה   בקל (אביוב) דליה
בן-עמי (סולימן) רות   בסקינד יגאל   בקסר שלמה
בנאי (אביצור) רחל   בסקינד נדב-עמינדב   בקר אבשלום