איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בנארי יעקב   בצר (בלכר) אריה   בקר (בן זאב) חסידה
בנדורי אמיר   בצר (בלכר) יגאל   בקר יגאל
בנדורי מידד   בק טובה   בקר יהודה
בנדורי עודד   בק יעקב   בקר יהודית
בנדורי (אנגל) עליזה   בק ישראל   בקר יעקב
בנדר אריה אריק   בק משה
הורים: ליפא, פראדל-פרידה; לידה: 1910
  בקר (וינר) מיכאלה אלה
בנטון (בן זאב) אצילה   בק משה
הורים: ישראל, אלטה בתיה; בת זוג: אידה; לידה: 1906
  בקר מנחם ממי
בנימיני אורי   בק נחום   בקר עמנואל
בנימיני אלישע   בק (טביב) ציונה   בקר צביה
בנימיני גדעון   בק שושנה   בקר שולמית
בנימיני (גורדון) נחמה   בק שלום   בקר שמעון
בנקובסקי (ליבר) אפרת   בק שלמה   בקר (לוין) שרח
בנרף (בונדר) נחמה   בקיש (הלוי) יפה   בקרמן (בירגר) איריס
בסון (שרר) עליזה   בקל (אביוב) דליה   בקרמן בני
בסן (פירסט) מיכאלה   בקסר שלמה   בר (כפיר) הלה
בסקינד יגאל   בקר אבשלום   בר (הלוי) לאה
בסקינד נדב-עמינדב   בקר אלכסנדר   בר (שביט) לאה
בסקינד (צלליכין) רוחמה   בקר ארנה   בר אל (מזרחי אבירם) רבקה
בעדני מרים   בקר (גורודצקי) גילה   בר דן ישראל
בעדני משה   בקר דרור   בר לב (מוסאל) גאולה