איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בר נתן אילן   ברוך (כמוס) זהבה   ברניצקי דן
בר נתן (בוכסטר) מאיר   ברוך עמירם   ברניצקי יצחק
בר נתן (בוכסטר) צבי   ברומברגר איתן   ברניצקי ליאת
בר שלום (צרפתי) דינה   ברומברגר (סניור) מירי   ברניצקי מרים מירי
בר שלום משה   ברוש (ברשבסקי) אביב   ברניצקי נתן
בראון (כהן) גאולה   ברוש (ברשבסקי) אורי   ברניצקי עזריה עזרא
בראון (כדר) מלכה   ברוש (ברשבסקי) אלישיב   ברניצקי צבי הירש
בראונשטיין (פריאלניק) טובה   ברוש (ברשבסקי) אמנון   ברניצקי (הלל) שיינע שינדל שפרה
ברגמן (בן אפרים גדסי) אהובה   ברוש (אבירם) שרה   ברניצקי שלום שמונה
ברגמן (שינדלר) נילי   ברז"ל (חרל"פ) חוה   ברניצקי שמעון
ברגמן רם   ברזילי (הלל) דליה   ברנע (סגל) שלי
ברגמן שמואל   ברט (הרשקוביץ) צפורה   ברנפלד (וינברג) נחמה
ברגר (אלכמיסטר) צפורה   ברכה (בשארי) ורד   ברנר (ליפשיץ) חסידה
ברדלאו (גינזבורג) יהודית   ברכמן (הירשפלד) רחל   ברס אברהם
ברדן יהודית   ברלינר (ויינברג) רחל   ברס אהרון
ברוטפלד (אולינקי) רינה   ברנדס (שטויער) דליה   ברס אחיה
ברוטשטיין (בן יעקב) ויטיה   ברנוי (שרף) יהודית   ברס יעקב
ברויטמן משה   ברניצקי אברהם   ברס מתיתיהו
ברוך אבינועם   ברניצקי אליהו   ברסמן חיימי (חובב) זיוה
ברוך בועז   ברניצקי בנימין   ברעם (ירושלמי) שרה