איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בר נתן אילן   ברוך (כמוס) זהבה   ברניצקי אברהם
בר נתן (בוכסטר) מאיר   ברוך עמירם   ברניצקי אליהו
בר נתן (בוכסטר) צבי   ברומברגר איתן   ברניצקי בנימין
בר שלום (צרפתי) דינה   ברומברגר (סניור) מירי   ברניצקי דן
בר שלום משה   ברוק יוכבד   ברניצקי יצחק
בראון (כהן) גאולה   ברוק לאה   ברניצקי ליאת
בראון (כדר) מלכה   ברוק שמואל   ברניצקי מרים מירי
בראונשטיין (פריאלניק) טובה   ברוש (ברשבסקי) אביב   ברניצקי נתן
ברגמן (בן אפרים גדסי) אהובה   ברוש (ברשבסקי) אורי   ברניצקי עזריה עזרא
ברגמן (שינדלר) נילי   ברוש (ברשבסקי) אלישיב   ברניצקי צבי הירש
ברגמן רם   ברוש (ברשבסקי) אמנון   ברניצקי (הלל) שיינע שינדל שפרה
ברגמן שמואל   ברוש (אבירם) שרה   ברניצקי שלום שמונה
ברגר (אלכמיסטר) צפורה   ברז"ל (חרל"פ) חוה   ברניצקי שמעון
ברדלאו (גינזבורג) יהודית   ברזילי (הלל) דליה   ברנע (סגל) שלי
ברדן יהודית   ברט (הרשקוביץ) צפורה   ברנפלד (וינברג) נחמה
ברוטפלד (אולינקי) רינה   ברכה (בשארי) ורד   ברנר (ליפשיץ) חסידה
ברוטשטיין (בן יעקב) ויטיה   ברכמן (הירשפלד) רחל   ברס אברהם
ברויטמן משה   ברלינר (ויינברג) רחל   ברס אהרון
ברוך אבינועם   ברנדס (שטויער) דליה   ברס אחיה
ברוך בועז   ברנוי (שרף) יהודית   ברס יעקב