איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ג'מיל יואל   גבריאלוב יאיר   גוטמן ענבל
ג'מיל מזל   גבריאלוב (קוזי) שושנה שולה   גוטסמן (פובימברובסקי) מיכל
ג'מיל (טביב) צפורה   גבריאלוב שמעון   גוטפריד (הרצברג) מיה
ג'מיל שלמה   גדות (לוין) מירב   גוטרמן (ארליך) שרה
ג'מיל ששון   גדז' (יאבו) אראלה   גוטשטיין יצחק חקי
ג'מילי אברהם   גדסי אורנה   גולדברג (ציגלרויט) אהובה לובה
ג'מילי גדליה   גדסי אמנון   גולדברג אמנון
ג'מילי יורם   גדסי אפרים אפי   גולדברג בן ציון
גבאי (לוי) רינה   גדסי (גלוסקא) גאולה   גולדברג דבורה
גבאי (צוברי) רנה   גדסי ירוחם   גולדברג דינה דבורה
גבזו (עוקשי) תלמה   גדסי ישראל   גולדברג העני
גבירץ נחמיה אשר   גדסי נאוה   גולדברג חנה
גבע (עומסי) ורדה   גדסי ראובן   גולדברג (ברדן) יעל
גבע (גוטמן) מאיר   גדסי ראומה   גולדברג ישראל
גבע (פרומקס) מיכל   גדסי שלמה
הורים: חיים, שרה; בת זוג: תמר; לידה: 1933
  גולדברג ישראל חיים
גבע (יאגר) מימי   גדסי שלמה
הורים: סעדיה, אסתר; בת זוג: נורית; לידה: 1926
  גולדברג מנחם
גבע עמליה איריס   גדרון (הולץ) ניקי   גולדברג נחמה
גבע תני   גוהלני עמוס   גולדברג עטרה
גבעון (ברגמן) יוסף   גוהלני רחל   גולדברג (סיאני) פנינה
גבריאלוב אליהו   גוטמן עינת   גולדברג צבי הירש