איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברוצקי (פרוסקובר) בת עמי   אברמוביץ (צלליכין) בתיה   אגבבה (מזרחי) רונית
אברוצקי מודי מרדכי   אברמוביץ זאב   אגוז (שניידר) גילה
אברוצקי ערן   אברמוביץ חגי   אגוזי אריה
אברוצקי רותם   אברמוביץ (טוליפמן) חנה   אגוזי יריב
אבריצ'ר (שניאור) שרה   אברמוביץ (מיט) טובה   אגוזי (גורפיין) ליאורה
אברמוב (זלמנסון) אסתר   אברמוביץ יהושע   אגי מרדכי
אברמוב בן ציון   אברמוביץ יעקב   אגי רחל
אברמוב הרצל   אברמוביץ ישראל   אגם (גיבשטיין) יעקב
אברמוב יוסי   אברמוביץ (זינגר) לאה   אגם (לוסטרניק) כלילה
אברמוב יורם   אברמוביץ משה   אדורם (שוסטר) אמנון
אברמוב יצחק   אברמוביץ מתתיהו   אדנבורג (ג'דה) מרים
אברמוב מיכה מיכאל   אברמוביץ נחמיה   אדר (קפלן) שולמית
אברמוב ניר   אברמוביץ נתן   אהל (דודזון) תמר
אברמוב נעם   אברמוביץ (מזרחי) עדנה   אהרונוביץ (אפשטיין) דליה
אברמוב צבי   אברמוביץ צבי יעקב   אהרוני אברהם
אברמוב ציון   אברמוביץ ראשי רחל   אהרוני (סלומון) אורית
אברמוב (ניסימוב) שרה שרי   אברמוביץ שלמה   אהרוני אליהו
אברמוביץ אבא   אברמסון טוביה   אהרוני (מזרחי) אסתר
אברמוביץ אריה ליב   אבשלום (גלוסקא) שושנה   אהרוני (מלמד) הדסה
אברמוביץ בנימין   אבשלומוב (סיבהי) רחל   אהרוני (דמארי) מאירה