איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אפלשטיין (ביקל) עתליה   אקוה סעדיה   אריה (יעקובי) אסתר
אפרים אופיר   אקוה שמחה   אריה גבריאל
אפרים איל   אקוה שמעון   אריה יעקב
אפרים (מזרחי) חנה   אקוה תמר   אריה יצחק
אפרים יעקב   אקשטיין (בובשובר) לאה   אריה יצחק מאיר
אפרים יצחק   ארבל גדעון גידי   אריה מיכאל שמואל
אפרים שאול
הורים: אברהם, שרה; לידה: 1951
  ארבל (מאירוביץ) לאה   אריה מרדכי
אפרים שאול
הורים: יעקב, ז'קלין; בת זוג: אילנה; לידה: 1967
  ארבל (בן כהן) רות   אריה משה
אפרת (רפפורט) אהוד   ארזי אביטל טלי   אריה ניסים
אפרת (רפפורט) עדי   ארזי (כהן ארזי) אסף   אריה (מוסאל) רחל
אפרתי (בן אפרים גדסי) בצלאל צליקה   ארזי (גולדשטיין) אסתר   אריה רפאל
אפרתי (דגון) מירה   ארזי (צמיר) יונה   אריה רפאל חיים
אפרתי (עומסי) צפורה   ארזי עובד   אריה שלמה
אפשטיין (רפפורט) אסתר   ארטין יפה   אריה שפרה
אפשטיין (שורצשטרק) חסידה   אריאב (אוזי) יעקב יקי   ארליך יצחק
אפשטיין מיכל   אריאב (אוזי) עוזי   ארליכמן (רפפורט) פנינה פסיה
אקוה אבנר   אריאלי (ברקוביץ) צפרירה   ארנון (כהן עיראקי) אהרון
אקוה (יהוד) דבורה   אריה אברהם   ארנון (הרשקוביץ) זלפה
אקוה חביבה   אריה אברהם ניסים   ארנון (כהן עיראקי) שמואל
אקוה יהודה   אריה אליהו משה   ארנון סומורו (כהן עיראקי) אסתר