איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
שיף (גינזבורג) חסיה   שלוש (גרפינקל) רחל   שמאי אברהם אבי
שיף ישורון   שלזינגר (פוטרמן) שרה   שמאי יגאל
שיף מידד   שליט אליהו ליב   שמאי יוסף יוסי
שיפמן (בירגר) אורלי   שליט מרדכי מקסימיליאן   שמאי מרדכי מוטי
שיפמן (גרינברג) ברכה   שליט ציפרין לאה   שמאי נתן
שיקלושי (שרעבי) יהודית   שליט"א זמיר   שמאי סאלי שרה
שירן (אבישי) רבקה   שליטא דוד   שמואלוב מאיר חיים
שכטר משה   שליטא (ציגלרויט) עדה   שמואלוב שמעון אלכסנדר
שלגי זאב   שלימוביץ גיטל   שמואלי (מזרחי) טלי
שלגי יוסף ספי   שלינגבוים יוסף   שמוטקין (לנדוי) טובה
שלגי (קפלן) לאה   שלמה (סולימן) שמעון   שמוטקין שלום
שלגי משה מויה   שלמון אברהם רמי   שמחון אמיר
שלו (וינשלבוים) אבנר   שלמון ארז   שמחון (בן דוד) רחל
שלו (גורדון) חביבה   שלמון (סולומון) יורם   שמחון שי
שלוין (הלוי) אלקה   שלמון יזהר משה   שמחון (אלקיים) שרית
שלום (מזובר) אורה   שלף (ברזילי) יהודית   שמיר (שמוטקין) אברהם
שלום אסתר   שם טוב (בנדורי) נורית   שמיר גיא
שלום רחמים   שם טוב (שער) נירה   שמיר (מרקוביץ) חיה רבקה
שלומוביץ מיכאל   שם טוב (חפיף) ענת   שמיר (אחיעז) ליענה
שלוש (בארי) מרים   שמאי אברהם   שמיר (שמוקלר) עמירם