איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ביגר (בקר) עדנה   בירנבוים יואל   בלכר נח
בידק אריה   בית הלחמי (ברויטמן) אברהם   בלכר עוזי
ביועס מרים   בית הלחמי אהרון   בלק (בלוך) קלמן
בייזר (ביגלאיזן) הניה   בית הלחמי (ברויטמן) אלחנן   בלקינד איתן
בייט (זרקובסקי) נורית   בית הלחמי (לונדון, ברויטמן) ברכה   בלקינד ישי
בייליס (וישנבסקי) אהובה   בית הלחמי (אבולעפיה) רחל   בלקינד מאיר עתניאל
בילינקא טובה   בכר (אריה) אסתר   בלקינד מאירה
ביסטריצר (עובדיה) שרה   בכר (גוטמן) יפעת   בלקינד נעמן
ביץ דב   בלאו גד   בן אברהם (בארי) מרגלית
ביץ מורן   בלאו (שמוטקין) גילה   בן אהרון (קלס) נאוה
ביץ סיוון   בלאושטיין (שטרנגרץ) רבקה   בן אהרון סימן סמי
בירגר אריה   בלדוד (לוי) שמחה   בן אהרון צדוק אהרון
בירגר שמריהו   בלוטין אריה   בן אהרון צדוק יוסף
בירמן יהודה   בלומברג מנחם דן   בן אהרון צדוק צדוק
בירמן מנחם   בלומברג צבי   בן אליעזר אליעזר
בירן (ברשבסקי) ליאורה   בלומברג שמריהו   בן אליעזר יוסי
בירן (ברויטמן) נעם   בליי חיים   בן אליעזר רן
בירן רונן   בלייר (טיטלמן) רוני   בן אליעזר שלמה
בירן רננה   בלכר איתן   בן אליער עמוס
בירנבוים (צ'רנוב) יהודית   בלכר יפה   בן ארויה (חיריק) לאה