איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בייזר (ביגלאיזן) הניה   בית הלחמי (ברויטמן) אלחנן   בלקינד ישי
בייט (זרקובסקי) נורית   בית הלחמי (לונדון, ברויטמן) ברכה   בלקינד מאיר עתניאל
בייליס (וישנבסקי) אהובה   בית הלחמי (אבולעפיה) רחל   בלקינד מאירה
בילינקא טובה   בכר (אריה) אסתר   בלקינד נעמן
ביסטריצר (עובדיה) שרה   בכר (גוטמן) יפעת   בן אברהם (בארי) מרגלית
ביץ דב   בלאו גד   בן אהרון (קלס) נאוה
ביץ מורן   בלאו (שמוטקין) גילה   בן אהרון סימן סמי
ביץ סיוון   בלדוד (לוי) שמחה   בן אהרון צדוק אהרון
בירגר אריה   בלוטין אריה   בן אהרון צדוק יוסף
בירגר שמריהו   בלומברג מנחם דן   בן אהרון צדוק צדוק
בירמן יהודה   בלומברג צבי   בן אליעזר אליעזר
בירמן מנחם   בלומברג שמריהו   בן אליעזר יוסי
בירן (ברשבסקי) ליאורה   בליי חיים   בן אליעזר רן
בירן (ברויטמן) נעם   בלייר (טיטלמן) רוני   בן אליעזר שלמה
בירן רונן   בלכר איתן   בן אליער עמוס
בירן רננה   בלכר יפה   בן ארויה (חיריק) לאה
בירנבוים (צ'רנוב) יהודית   בלכר נח   בן ארי ברכיהו
בירנבוים יואל   בלכר עוזי   בן ארי (בוטנרו) מרים
בית הלחמי (ברויטמן) אברהם   בלק (בלוך) קלמן   בן אריה (חומה) מאירה
בית הלחמי אהרון   בלקינד איתן   בן אריה (מורגנשטרן) ניבה