איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בן ארי ברכיהו   בן דוד משה   בן חור עודד
בן ארי (בוטנרו) מרים   בן דוד (זייצוב) נירה   בן טל (חרובי) רות
בן אריה (חומה) מאירה   בן דוד (לוי) נצחיה   בן יוסף משה
בן אריה (מורגנשטרן) ניבה   בן דוד (דודזון) עמיחי   בן יוסף רענן
בן ארצי (תורכי) חיים   בן דוד (דודזון) עשהאל   בן כהן (פוחצ'בסקי) אפרת
בן ארצי יעקב קובי   בן דוד ראובן   בן כהן גדעון משה
בן ארצי מאיה   בן דוד שושנה   בן לוי (מזרחי) בתיה
בן ארצי עדן   בן דור (בונודו) אברהם אברמלה   בן ליאור (נגר) מאירה
בן ארצי (קוצ'רסקי) צבי   בן דור (בונדר) אהרון   בן משה אברהם
בן ארצי (טורבינר) ציפי   בן דור אורן   בן משה ארי רם
בן ארצי (תורכי) שלמה   בן דור (בונדר) דן   בן משה (קוזי) ליאורה
בן ארצי שני   בן דור יעקב   בן נאים (יזרעאל) אביגיל
בן בסט (צ'רנוב) רחל   בן דור (ביגלמן) נירית   בן עוזיאל (אריה) רבקה
בן ברוך רחל   בן דור (בונודו) עזרא עזי   בן עזר (זהבי) חנה
בן ברק (גולני) מכבית   בן הרוש (עובד) חוה   בן עזרא (מוגרבי) רחל
בן דב (לזנגה) צבי   בן הריאל פריידה   בן עמי אדי
בן דוד אמנון   בן זאב אהרן רוני   בן עמי אוריאל
בן דוד (סולימן) אסתר   בן זאב שמואל   בן עמי (יודילוביץ) חובב
בן דוד ישראל   בן זימרה (שרר) איריס   בן עמי (יודילוביץ) חירם
בן דוד (מדמוני) מאירה   בן חור ליאור   בן עמי (דרובין) מרים