איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
טומשין איסר   ליבנה שחר   פלדי אילון
טומשין (בקר) בלה   לנדאו שמואל   פנחס (מדהלה) אסתר
טומשין (פרידמן) ורד   לרנר (חינקין) יהודית   פריד יוסף ברוך יוסי
טומשין מוקי   לרר (זלמנסון) יעל   צ'רני טוביה
טל (פינשטיין) הללה   לרר תמיר   קדישמן עליזה
טרכטנברג (לוסטרניק) עדה   מוגרבי (שירוי) דבורה   קולודנר יגאל
יובל (שקולניק) אורלי   מושלין יוסף   קלוז'ני (יעקובוביץ) מעיין
יוסף (רגוניס) מרגלית   מימון שולמית   קלס מריימי
יעוז (אופיר) מיכל   מלין שמואל מולה   קנר (קסנר) מיכאל
ירושלמי (כהן) דליה   מקוב אברהם   קסלר (גבאי) נאוה
ירושלמי יגאל   מרקוביץ (קפלן) רחל   קפארה (גלוסקא) יעל
כהן עמנואל מנו   סולימן (אלטשולר) מור   קפארה נחמיה
כהנא (ליבנה) שגית   סיאני (שרעבי) גאולה   קרומר יובל
כפיר בן   סמואל אורן   רגוניס (וידס) רעיה
לב ארי מיכה   סררו יהושע שוקי   רוזנפלד (לוין) בולה דבורה
לב ארי (ים שחור) רוני   פינשטיין יונית   רזי אלעד
לוי (בן דור) רונית   פינשטיין יעקב ישראל   רזי דן
לוין זלמן יורם   פינשטיין עמי   רזי (דסקל) מרים
לוין (חרל"פ) מיכל   פינשטיין רמי   רזי עפרון
לוין משה   פינשטיין תמיר   רפאל שלום