איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
שבילי (שטילרמן) בתיה   שמאי (גרינשפן) שרית   שקד (מנדל) אבנר
שולמן (פרייזלר) נעמי   שמעוני שמואל   שקולניק בצלאל
שטינמן (דלאון) מרגיט   שמר (לאופר) דליה   שקולניק (לנד) רות
שיפמן יעקב   שמר ליאור   שרון (שרעבי) אביבה
שלימוביץ בתיה   שפילמן (יעקובוביץ) מיכל   תמרי אריה
שם טוב (יעקובי) רחל   שפירא ישראל