איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
זקס אליעם   יודילוביץ (צימבר) רינה   ירוסלבסקי (רוז'נסקי) כרמלה
זר משה   יולביץ דניאל   כהן (דויטש) אורנה
זר ציון (אברמוביץ) נתן   יוניש שולמית   כהן איל
זרחי (מזרחי) יעקב   יושע שמואל   כהן (שפייזמן) חיה
חזי לוי אברהם   ימפולסקי דליה   כהן (מירון) יעל
חנקין יוכבד   ימשון (נובומיסט) אסתר   כהן מיקי
חסון עמנואל   ינאי (רבינוביץ) דב   כהן מרדכי
חסיד שרון   יניב (דיין) אורנה   כהן (טולדו) עליזה
חסל (מרגלית) בלה   יניב (מבורך) לבנה   כהן ראובן
חרש שלמה   יסקי (גורדון) רות   כנען (קנצפולסקי) יעל
חתוכה שושנה   יעוז (יעקובסון) יוני   כפיר (קופיטו) דב
טובי דוד   יעקבזון (בוכמן) בלומה   כפיר (ליבל) מיכאל
טולדו ישראל   יעקבזון דניאל יהודה   כפיר (ליבל) נחום
טולקובסקי דן   יעקבזון עמנואל   כפיר (שפר) עדה
טופר מרדכי   יעקבסון שלמה   כפיר (משולח) רבקה
טוקגושי (לביא) אליאן   יעקובי (אדמוביץ) יפה   כרמל אורי
טישלר דני   יעקובי נחמיה   לבה (שצוב) שרה
טל מיכל   יעקובי עוואמי שובלי מזל   לבונטין אביגדור
טפט נתן   יצחק (ישקולביץ) חנן   לביא רועי
ידלין עמרי   ירון (מזרחי) דוד   לביב (יולביץ) יהודה