איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בובשובר אריה ליב   הירשפלד חיים   סמיטמן (הירשפלד) שינה טובה
בובשובר (כהן) מרים   הירשפלד שמואל   פאר זלקינד
בובשובר ראובן רובה   זיגר (שמוליצנסקי) ברטה בתיה   פיין יוסף
בירגר (אדרת) בתיה   זלמנסון יהושע זאשה   פיין נחמן
בן דוד (גבינוביץ) שולמית   ינובסקי דניאל   צלליכין צילה
בן זאב (הירשפלד) בילה גיטה   כהן (בובשובר) אסתר אסיה   קולר סאלי זלמן
דבליצקי שריה   כהן יהודית   קמפינסקי (בובשובר) בתיה
הירשפלד אליהו מאיר   כהנוב (שמוליצנסקי) לינה לאה   שמוליצ'נסקי מאיר
הירשפלד (קאסל) גרונה   מלכין מיכאל