איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בורוכוביץ (אלתמן) צביה   זוסמן ליאו   פוטשניקוב שלום שורה
בית הלחמי (קומרוב) דוד   ליטוינסקי יעקב אלחנן   פרשקובסקי (קרצ'בסקי) גנסיה
גינוסר (גינצבורג) שלמה   מאירי (שנקר) בלה   קלס פיגה
הלפרין (גרינשפון) ג'ניה   נחמיאס (שולמן) צפורה   קרנץ מאיר
זוסמן גבריאל   ניפומנישצקי שרה   רבינוביץ הרמתי (גרצברג) רחל