איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בורוכוביץ (אלתמן) צביה   זוסמן ליאו   פרשקובסקי (קרצ'בסקי) גנסיה
בית הלחמי (קומרוב) דוד   ליטוינסקי יעקב אלחנן   קלס פיגה
גינוסר (גינצבורג) שלמה   נחמיאס (שולמן) צפורה   קרנץ מאיר
הלפרין (גרינשפון) ג'ניה   ניפומנישצקי שרה   רבינוביץ הרמתי (גרצברג) רחל
זוסמן גבריאל   פוטשניקוב שלום שורה