איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אושדי (בן שלום) חיים   ג'מיל זכריה   גרמי (חזי) רחל
אושדי יהוד (שרעבי) רחל   ג'מיל (ימיני) חממה   דהרי אהרון
אקוה (אכואע) דוד   ג'מיל סואדה   דהרי (טביב) פודה כספית
אקוה (עוקשי) שרה   ג'מיל סעדיה   דוד (סיבהי) מזל טרנז'ה
בוטל זכריה   ג'מיל סעידה   דמארי גזאל אילה
בן אברהם שלמה   ג'מילי מרים   דמארי זכריה
בן אפרים (גלוסקא) אסתר   גדסי (בן אפרים) חיים   דמארי יונה
בן ארצי (תורכי) משה   גדסי רומיה   דמארי יחיא זכריה
בן יהודה (מוסאל) מרים   גדסי (בן אפרים) (רצון) שרה   דמארי סעדיה
בעדני (בן יוסף) עמרם   גולדברג (דמארי) רחל   דמארי שלמה
בשארי יונה   גיספן אברהם   דמארי בושמי שושנה
בשארי סעדיה   גלוסקא (עוקשי) אסתר   דמול אהרון
בשארי (דמארי) סעידה   גלוסקא (פנחס) סעידה   הלוי (עוג'ן) סעידה
בשארי (דמארי) צביה   גלעדי (גדסי) סלמה שולמית   הלוי (עפיה) עליזה
ג'דה (מימון) אסתר   גפלא (בן יעקב) דוד   זינר בנימין
ג'דה רומיה   גפלא יעקב   זינר דוד
ג'דה שלום סאלם   גפלא נכלה   זינר יעקב
ג'דה שלמה סליימן   גפלה (קפרא) לאה   זינר (קעטבי) יפה
ג'מאזה תימני   גריידי אברהם   זינר שמריהו מנצור
ג'מיל אסתר   גרמי אברהם   חג'בי דוד מורי