איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
חג'בי (מדמוני) סעדה ידידה   טביב זכריה   כהן (ג'נח) אהרון
חג'בי שלום   טביב (נג'ראני) חבצלת כדיה   כהן אהרון
חדד ברכה   טביב חותי זכריה   כהן (קחם) ברכה
חדד (ברזילי) חיים   טביב (חממי) יונה כדיה   כהן דוד
חדד יוסף   טביב כדיה   כהן זכריה
חדד צדוק   טביב (חג'בי) מרים   כהן זכריה יחיא
חדד (מחפוד) שרה זירה   טביב משה   כהן יונה
חיטרוש אהרון   טביב נעמה   כהן סעידה
חיטרוש האדיה   טביב סאלם שלמה   כהן (טביב) רומה ראומה
חיטרוש יעקב   טביב צ'ביה   כהן שרה
חיריק (חג'בי) מרים   טביב רשושה   כהן עראקי הוידה
חיריק שלום   טביב שלמה   כהן עראקי חממה יונה
חמדי (עוקשי) בכורה   טביב (יוסף) שמחה   כהן עראקי יוסף
חסון (סיבהי) שרה   טביב בסיס פראשה יהודית   כהן עראקי סעדיה
חסן שושנה   יהוד (כהן) אסתר   כמוס הלוי (גמס) פנחס
חסן (שובלי) שלום   יהוד יחיא   לוי (חיריק) יונה
חתוכה שלום   יהוד (כמוס) שמחה סואדה   לוי שלום
טביב אברהם
הורים: טביב, אמנה; בת זוג: סאלחה שרה; לידה: 1881
  יעקב בן זכריה   לוי ווהאב יוסף
טביב אברהם
הורים: שלום, שמחה; בת זוג: שרה; לידה: 1912
  יעקובסון (חדד) מזל   לוי שאקי (כהן) צביה
טביב אמנה   ישכיל (חדד) שולמית שולה   לחמי דוד