איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
חג'בי (מדמוני) סעדה ידידה   טביב זכריה   יעקובסון (חדד) מזל
חג'בי שלום   טביב (נג'ראני) חבצלת כדיה   ישכיל (חדד) שולמית שולה
חדד ברכה   טביב חותי זכריה   כהן (ג'נח) אהרון
חדד (ברזילי) חיים   טביב (חממי) יונה כדיה   כהן אהרון
חדד יוסף   טביב כדיה   כהן (קחם) ברכה
חדד צדוק   טביב (חג'בי) מרים   כהן דוד
חדד (מחפוד) שרה זירה   טביב משה   כהן זכריה
חיטרוש אהרון   טביב נעמה   כהן זכריה יחיא
חיטרוש האדיה   טביב סאלם שלמה   כהן יונה
חיטרוש יעקב   טביב צ'ביה   כהן סעידה
חיריק (חג'בי) מרים   טביב רשושה   כהן (טביב) רומה ראומה
חיריק שלום   טביב שלמה   כהן שרה
חמדי (עוקשי) בכורה   טביב (יוסף) שמחה   כהן עראקי הוידה
חסון (סיבהי) שרה   טביב בסיס פראשה יהודית   כהן עראקי חממה יונה
חסן שושנה   יהוד (כהן) אסתר   כהן עראקי יוסף
חסן (שובלי) שלום   יהוד יחיא   כהן עראקי סעדיה
חתוכה שלום   יהוד (כמוס) שמחה סואדה   כמוס הלוי (גמס) פנחס
טביב אברהם
הורים: טביב, אמנה; בת זוג: סאלחה שרה; לידה: 1881
  ימיני מרים   לוי (חיריק) יונה
טביב אברהם
הורים: שלום, שמחה; בת זוג: שרה; לידה: 1912
  ימיני שלום   לוי שלום
טביב אמנה   יעקב בן זכריה   לוי ווהאב יוסף