איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
לוי שאקי (כהן) צביה   מזרחי (מוסאל) שמעה שושנה   עוג'ן עליזה
לחמי דוד   מזרחי (קינדיל) שרה זוהרה   עוג'ן עפיה
מדמוני דוד
הורים: שלמה, בדרה; בת זוג: יונה; לידה: 1920
  מימון כדיה   עוג'ן שלמה
מדמוני דוד
הורים: שלמה, סעידה; בת זוג: סעידה מזל; לידה: 1868
  מימון ציניה   עוזי (סיבהי) סעידה
מדמוני זכריה
הורים: סעדיה, סעידה; בת זוג: מרים; לידה: 1907
  מימון (מדהלה) שושנה שמעה   עומסי (ג'מילי) לאה
מדמוני זכריה
הורים: שלמה, בדרה; בת זוג: צביה; לידה: 1911
  מנחם בן זכריה   עומסי שלום
מדמוני (יהוד) יונה   מני רחמים   עומסי (חדד) שרה
מדמוני מרים   מנצור (עווד סעיד) עובדיה   עוקשי (טביב) האדיה יהודית
מדמוני (חג'בי) צביה   משאט (רצון) אסתר   עוקשי זכריה
מוגרבי (עופרי) שרה סעידה   משאט יהודה   עוקשי (בן שלום) זכריה יחיא
מוסאל אברהם   נגר (מדמוני) שושנה   עוקשי יוסף
מוסאל יוסף   סיאני (מדמוני) ציונה   עוקשי מרים
מוסאל (מוסייל בן יצחק) יעקב   סיבהי ברכה   עוקשי (כהן) נעמה נעמי
מוסאל (דהרי) צביה   סיבהי דינה   עוקשי (חיטרוש) סוועידה שמחה
מוסאל (מוסייל בן יצחק) שלמה   סיבהי זכריה   עוקשי סעדיה סעיד
מוסאל (קינדיל) תמר   סיבהי יוסף   עוקשי שלמה סלימן
מזרחי זכריה   סינואני יעקב   עפארי אבשלום
מזרחי מנחם   סינואני (כהן) שמעה   עפארי יוסף
מזרחי (בן זכריה) מנחם   סעדיה שלמה   עפארי נכלה תמרה
מזרחי קדומה   עוג'ן מרים   עשרי משה מוסא