איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
לוי שאקי (כהן) צביה   מזרחי (מוסאל) שמעה שושנה   סעדיה שלמה
לחמי דוד   מזרחי (קינדיל) שרה זוהרה   עוג'ן מרים
מדמוני דוד
הורים: שלמה, בדרה; בת זוג: יונה; לידה: 1920
  מימון כדיה   עוג'ן עליזה
מדמוני דוד
הורים: שלמה, סעידה; בת זוג: סעידה מזל; לידה: 1868
  מימון ציניה   עוג'ן עפיה
מדמוני זכריה
הורים: סעדיה, סעידה; בת זוג: מרים; לידה: 1907
  מימון (מדהלה) שושנה שמעה   עוג'ן שלמה
מדמוני זכריה
הורים: שלמה, בדרה; בת זוג: צביה; לידה: 1911
  מלחן (עראמי) מרים   עוזי (סיבהי) סעידה
מדמוני (יהוד) יונה   מלחן עובדיה   עומסי (ג'מילי) לאה
מדמוני מרים   מנחם בן זכריה   עומסי שלום
מדמוני (חג'בי) צביה   מני רחמים   עומסי (חדד) שרה
מוגרבי (עופרי) שרה סעידה   מנצור (עווד סעיד) עובדיה   עוקשי (טביב) האדיה יהודית
מוסאל אברהם   משאט (רצון) אסתר   עוקשי זכריה
מוסאל יוסף   משאט יהודה   עוקשי (בן שלום) זכריה יחיא
מוסאל (מוסייל בן יצחק) יעקב   נגר (מדמוני) שושנה   עוקשי יוסף
מוסאל (דהרי) צביה   סיאני (מדמוני) ציונה   עוקשי מרים
מוסאל (מוסייל בן יצחק) שלמה   סיבהי ברכה   עוקשי (כהן) נעמה נעמי
מוסאל (קינדיל) תמר   סיבהי דינה   עוקשי (חיטרוש) סוועידה שמחה
מזרחי זכריה   סיבהי זכריה   עוקשי סעדיה סעיד
מזרחי מנחם   סיבהי יוסף   עוקשי שלמה סלימן
מזרחי (בן זכריה) מנחם   סינואני יעקב   עפארי אבשלום
מזרחי קדומה   סינואני (כהן) שמעה   עפארי יוסף