איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
עפארי נכלה תמרה   רוזי (טביב) שולמית סעידה   שער (זינר) מרים
עשרי משה מוסא   רפפורט (כהן) שרה   שער סעדיה
פנחס האדיה   רצון בדרה   שרעבי (בן יפת) יוסף
צארום שמואל   רצון זוהרה   שרעבי יששכר
צוברי שלום שלמה   רצון זכריה   שרעבי לאה לואלה
קורזאן (קורסן, גורסן) סעדיה   רצון (ג'מיל) טובה   שרעבי מרים
בן זוג: יששכר; לידה: 1898
קחם זכריה   רצון (ישועה) לאה   שרעבי מרים
הורים: רצון; בן זוג: נתן; לידה: 1913
קחם יוסף   רצון (בן זכריה) משה   שרעבי (בן סעדיה) נתן
קחם מרים   רצון שלום   שרעבי נתן
קחם שושנה שמעה   רצון שלמה   שרעבי (גדסי) רחל
קחם תרנג'א   שובלי אמאן   שרעבי שושנה
רבינוביץ (דמארי) שרה   שובלי חנה   שרעבי (בן יואש) שלום
רוזי אהרון   שלום זכריה