איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
פנחס האדיה   רפפורט (כהן) שרה   שער (זינר) מרים
צארום שמואל   רצון בדרה   שער סעדיה
צוברי שלום שלמה   רצון זוהרה   שרעבי (בן יפת) יוסף
קורזאן (קורסן, גורסן) סעדיה   רצון זכריה   שרעבי יששכר
קחם זכריה   רצון (ג'מיל) טובה   שרעבי לאה לואלה
קחם יוסף   רצון (ישועה) לאה   שרעבי מרים
בן זוג: יששכר; לידה: 1898
קחם מרים   רצון (בן זכריה) משה   שרעבי מרים
הורים: רצון; בן זוג: נתן; לידה: 1913
קחם שושנה שמעה   רצון שלום   שרעבי (בן סעדיה) נתן
קחם תרנג'א   רצון שלמה   שרעבי נתן
רבינוביץ (דמארי) שרה   שובלי אמאן   שרעבי (גדסי) רחל
רוזי אהרון   שובלי חנה   שרעבי שושנה
רוזי (טביב) שולמית סעידה   שלום זכריה   שרעבי (בן יואש) שלום