איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
הלוי קראוני מחלי   ישעיהו (בדיחי) רינה   לוי (והב) יונה חממה
והב (לאווי) לוי   כהן (קחם) שרה סעדה   שחם בדרה אסתר
והב (השאש) שושנה   כהן עיראקי אהרון   שחם יהודה