איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבן כסף (מנדה) יעל   אורבך (אהרוני) עפרה   וולפנזון אברהם
אהרוני אירית   ארזי דוד   לבב (וולפנזון) דבורה
אהרוני ישראל   גולדשטיין (ישעיה) רותי