איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אדמוב בוריס דב   ויליניץ חובב נתן   טומשין זאב
אלתר מרדכי   וינוקור (שפיטלניק) תרצה   טומשין (גולדשטיין) עדה
אלתר נחום   ויסמן יוסף   טרטקוב משה
אשכנזי אסתר   וקסלמן ישראל   כסה (קוסוי) יונה
אשכנזי נח   וקסלר אסתר   כץ (שפיגל) דבורה
אשכנזי צבי   וקסלר אפרים פישל   לוין זאב
בונדר ברינה ברוריה   זוסמן (מליבסקי) אינה   לוין יוסף
בונדר רחל   זוסמנוביץ גרשון   ליברגוט ישראל
בונדר שלמה   זייצוב זאב   למישוב אפרים
ביגלמן פרץ   זיצר בנימין בן ציון   למישוב ישראל
בן דוד (לויתיאן) אסתר   זיצר (שפייזמן) חוה ריסיה   למישוב משה
ברונשטיין אברהם   חובב (ויליניץ) מאיר   למישוב צבי
גורן (גולדורין) ברוך   חובב (ויליניץ) צבי   מוגילבסקי דוד
גלוזמן דב ברל   חוטורי (חוטורצקי) ראובן   מוגילבסקי (רודבסקי) הדסה
גלוזמן (ארביטמן) סימה   חן טוב (חרשוכין) משה   מוגילבסקי יהושע
גניס (ליטבק) שושנה   חן טוב (חרשוכין) פוזה פנינה   מילטין (פרומין) יפה
דוברובסקי נתן   חנקין טייבל טייבה   מילמן ישראל
דודס (ויליניץ) חנה   חרובי (בוקסר) שמואל   מילמן שמואל שמוליק
ויבורג (דוברובסקי) בתיה   חשביה (טרכטינגוט) יהושע   מינץ (אוסטרובר) אסתר
ויליניץ פנינה פניה   טויבר שלמה   מרנץ (פטר) שושנה