איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אריה רפאל   יעבץ זאב   קלס פיגה
בולקינד (בולנטשוק) רבקה   סגל חנה   שומכר (שוהמאכער) שיינע יענטי
ד'ארבלה (אמצ'יסלבסקי) יצחק   קוטלובסקי חיי   שפירא שרה