איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אורבך שלמה   דיינארד דוד מנחם   קרינסקי בנימין
איזנבנד לוי יצחק   הלל נפתלי אברהם   קרצ'בסקי (כרצבסקי) מאיר
אריה (טג'ר) אסתריה כוכבה   וכסלר משה   קרצ'בסקי (קפלן) רחל
גלזר פיגה פסיה   קירז'נר חיה