איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גוטמן בתיה   פרימן (אנגלישר) מרים   רטנר שמעון יהודה
גניס חוה   קליין יוסף   שמוליצ'נסקי משה ניסן
היטעל (אתיאל) שניאור-זלמן   קרנר שמואל    
וייסל יצחק   רטנר זוסיה צפורה