איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גינזבורג שניאור זלמן אליעזר   נוישטדט חיים חייקל   שמוליצ'נסקי (סמוליצ'נסקי) יעקב זאב
וולפר (וינברג) לי   קנר בתיה   שמוליצ'נסקי (פרנק) רחל רוחה
יעבץ (פינס) גולדה   שליט (אהרונוביץ) שרה