איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בונדר אליהו   זוסמנוביץ מרדכי   קמניצר רוזליה
בן זכריה יעקב   חומה ברוך   רוגובסקי משה
גלוסקא וילוא   יודלביץ בתיה   ריכטר (ריכטער) מתתיהו
גלוסקין וילה   יעקב בן זכריה   שכטר רחל
גלוסקין זאב   כהנסקי (אברמסון) שיינע    
גרינבלט (שקרלביץ) מינדיל   פינברג (ציפרמן) ברטה