איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אושרוב שלמה   זוסמן אברהם   עראקי (הרב שלום בן פנחס) שלום חבקוק
אילן חיים זלמן   זוסמן (קרצ'מסקי) מרים   פינשטיין יעקב ישראל
בלקינד ישראל   חסן (שובלי) שלום   פנחסוביץ מרדכי
ברויזמן אמה טעמע   טביב (בן אברהם) טביב   צ'רנוב יצחק
ברויזמן יעקב אשר   כהן (טשסטקובסקי) שמואל   רבינוביץ חיים
דימנט בעריל דוב   ליבונטין (חושי הארכי) יחיאל יוסף   רבינוביץ חנה
הכהן (פוזנר) שפרה   מרקוס יוסף אהרון