איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ גרשון צבי   זוסמנוביץ יפה שיינה   פינקלשטין בילה
בירגר גרשון   חיסין (פרייזר) פאני   צלליכין יהודה אידל
בירגר (קראם) רחל לאה   יודלביץ ראובן   קרון חנה מינדל
הורביץ אריה ליב   יעקבזון שמחה   קרון שמואל דב
וינדמן נחמן   כהן משה אהרון   קרישבסקי אזרחי (טפלינסקי) בתיה
וכסלר חנה פיגה   מילר נחום   קרישבסקי אזרחי מרדכי