איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אושרוב טשרני   הורביץ צבי   מטמן כהן יהודה
אלתר מרדכי   וישנבסקי איסר   ענטר מזל
בן זאב (אברמוביץ) שמעון   זיזובי רחל   פוחצ'בסקי מיכל זלמן
בק ישראל   זינגר יעקב מרדכי   קודריאנסקי יוסף
ברניצקי (ברלניצקי) חיים   זינגר (דולברגר) שרה   קזינר (זיגר) רבקה
גוטמן (מדליה) עטיל שרה   יודילוביץ דוד   רופא (שבות) יהושע פראח
גליקברג יעקב   כהן (פרוסקורובסקי) פנינה פעריל   שיף זלדה
דרובין חנה ציפה   כצלר (קצלר) יצחק איזיק    
הורביץ גרשון   מוגילבסקי מרדכי