איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוסובצקי בוריס   חביב לובמן (בוריס) דב אברהם   פאפו יעקב
אוסטשינסקי שמואל   לוין אשר   פוסיצ'לסקי פאולינה
אלכמיסטר (אלנהורן) שינה דובה   לזרוב חיה   פיין בנימין
אפשטיין דוד   ליברמן רחל   פישלזון יחזקאל
אפשטיין יעקב   מאירוביץ (אברמוביץ) פאני פייגה רבקה   פרבר זלמן
בלקינד שמשון   מרחוביץ (פופוביץ) בילה רבקה   קליינרד צבי הרשל
גולדברג אריה ליב   מרחוביץ ישראל ליב