איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אייזנברג חיה   טופורובסקי שרה   פרשקובסקי (קרצ'בסקי) גנסיה
ביגלמן שלמה   טרחובסקי (רטנר) שרה   קלס חיים
בלומברג לאה   כמוס (טביב) נעמה נעמי   רבינוביץ אריה
גורדון (זעמיל) רייזל שושנה   כצלר קצלר (מילר) מרגלית מרגולה   רפפורט כתריאל
גיסין אריה לייב   לזרוב מרים   רצ'בסקי אהרון
הירשליר (הרשלר) זליג   לפידות (מדליה) מלכה   שטינברג מאשה
הלוי (זאקס) ברכה צפורה   מטמן כהן (ברומר) פניה   שטינברג מיכאל
הלל (רוזנגרטן) פייגה צפורה   מימון (גפלה) בן צדוק   שליט דב
ויס (גולדבלט) גוטל טובה   נהמי יחיא זכריה   שמורק ליבה
וכסלר חנוך העניק   פיינמן לייב אריה   שניידר בריינה
ולד שמואל   פנחס (בן דוד) שלמה   שפיצברג טובה
חבקין ברוך   פרלמן יעקב    
טופורובסקי (פרבר) קריינה עטרה   פרשקובסקי אריה לייב