איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ מרדכי   וינוקור מתתיהו   פישביין מרים
אריה גבריאל   וינוקור (שפיטלניק) תרצה   קואנקה יצחק
באשר (אפרים) ניסים   טרכטנברג (לויצקי) מרים מאשה   קוטקובסקי בילא
בן הריאל (סגל) פיגה   יודילוביץ (פרימן) צפורה   קפלינסקי ישראל
גולדמן יהודה   יעקובובסקי ראובן רודולף   רפפורט (אושרוב) שרה
גורדון (זילבר) בתיה   יעקובי יחזקאל   שורץ שמעון
דודזון (גיסין) משה   ליפשיץ שמואל   שמוליצ'נסקי (ענטין) יוהנה חיה לאה
הורביץ (פפירמייסטר) רחל   מזובר מרדכי    
וילסון (שצגלוויצקי) טובה   נוסבאום יצחק