איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה (פרימן) רבקה   כהן מנחם   קופרשטיין אברהם
אוסטשינסקי חנה   כהנא אפרים שמואל   קזרנובסקי מנחם
בירגר (קרצ'בסקי) חנה   כהנא (בלקינד) מרים   קירז'נר (קירשנר) קדיש
ברד אברהם   לזרוב אודל   קירז'נר (רוזנפלד) רחל
ברמן מקס מאיר   מושקוביץ אברהם   קפלון יעקב
גולדין אריה ליב   מילר (קולקר) בנימין   קרנר (לואיס) לייב
גינזבורג יעקב מרדכי   מינץ יעקב דוד   קרסנשטיין יוסף
הלל הלל   סגל (לובמן) רבקה   רבינוביץ יוסף
ויליניץ שלמה   סמילנסקי משה   רוז'נסקי אברהם מיכל
זייצוב זאב   פיס בתיה   רוזנפלד משה
טנדטניק גאולה   פנחסוביץ (איכילוב) רבקה   רפפורט (טוקולסקי) צפורה
ינובסקי הלל איסר   פרימן שמואל   רפפורט שמעיה סימון
כהן (פפירמייסטר) מיניה   פרס ישעיהו   שליט משה אהרון ד"ר מוריס