איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה (פרימן) רבקה   כהן (פפירמייסטר) מיניה   קופרשטיין אברהם
אוסטשינסקי חנה   כהן מנחם   קזרנובסקי מנחם
בזפרוזבנאי עטיל   כהנא אפרים שמואל   קירז'נר (קירשנר) קדיש
בירגר (קרצ'בסקי) חנה   כהנא (בלקינד) מרים   קירז'נר (רוזנפלד) רחל
ברד אברהם   לזרוב אודל   קפלון יעקב
ברמן מקס מאיר   מושקוביץ אברהם   קרנר (לואיס) לייב
גולדין אריה ליב   מילר (קולקר) בנימין   קרסנשטיין יוסף
גינזבורג יעקב מרדכי   מינץ יעקב דוד   רבינוביץ יוסף
הלל הלל   סגל (לובמן) רבקה   רוז'נסקי אברהם מיכל
ויליניץ שלמה   סמילנסקי משה   רוזנפלד משה
זייצוב זאב   פיס בתיה   רפפורט (טוקולסקי) צפורה
חן טוב (חרשוכין) משה   פנחסוביץ (איכילוב) רבקה   רפפורט שמעיה סימון
טנדטניק גאולה   פרימן שמואל   שליט משה אהרון ד"ר מוריס
ינובסקי הלל איסר   פרס ישעיהו