איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ יעקב   חנקין תנחום   סגל זליג
איזנבנד שמעון סימון   טורקיה משה   סופר (ופסי) רבקה
ארנהיים (אהרונסון) צ'רלס דוד בנימין   יאבו יוסף   סנדזר שלמה
ברס (מילר) לאה   יאפו (פדובה) גולדה   עמיאל אברהם אלברט
גולינקין מרדכי   יאפו פסח   עראקי הוידה
הובר (רנקונשינסקי) פרומה   לבוק יוסף   קפלון (בלקובסקי) רייזיל שושנה
ויס ראובן   לביאנט אהרון   קרישבסקי (הירשפלד) בתיה
וכסלר מרדכי   לוין מיכאל מיכל   ריבקינד דוד
ולד חיה   ליפקוביץ (טופורובסקי) רבקה   שוורצמן (שווארץ מן, שווארצמן) מאיר
זיידמן אהרון   מדליה יעקב   שלינגבוים יהושע
זייצוב (ילובסקי) צפורה   מרקוביץ אליהו   שניפר ראובן
זלצמן (רובין) חיה שרה   ניפומשינצקי שמואל    
חיון אליהו   נמצוביץ איליה