איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוסטשינסקי (יעקובי הלוי) מרים   וייסל (ויס) שלום שכנא   נורדשטיין אלכסנדר
אניספלד פנינה פרל   וילבוש (וילבושביץ) נחום   פינקלשטיין (הולמן) חיה קלרה
אסא (סנטו) זהבה חורסי   ושיץ אפרים   פינשטיין אליעזר ליטמן
ברניצקי (זלטורוב) חנה   זינגר (פלמן) ברכה   פרידמן מרים
ברניצקי (ברלניצקי) מרדכי   טביב סעדיה   פרנקל נחה
גדסי רומיה   טויבר (בון גרינשטיין) רחל   צוקרמן (הלוי) מנחם צבי
גורביץ אהרון   טפר שלמה   קזרנובסקי רבקה
גורודצקי חיים   ליבונטין משה   קרסון ברטה
גינזבורג יוסף שבתאי   מזרחי יעקב מוסא   שחם יהודה
גיסין ברנרד דב   מילר (הירש) בתיה   שליט דבורה
דברה אבטליון   מלניק שמואל   שפירא ניסן
דומנייביץ (קון זילברשטיין) חיה   מרקוביץ (ברקוביץ) רחל