איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמסון רפאל   חומה יוסף עזרא   סגל (וכסלר) בת שבע
אושרוב יהושע   חנוכה דניאל   סגל ראובן
אייזן חיה   טומשין רחל אסתר   פניק דוד
בלומנר דוד   יודלביץ (יאנג ד"ר מוריס) משה   פפירמייסטר גרשון
בקר בילה בלהה   יעקבזון זלמן סלומון   פרומקיס (פרידוביץ) רחל
ברליאנד (קרישבסקי) אסתר   כדר אברהם   פרידמן פסח
גולדמן צירל צילה   כץ אברהם אבא   פרימן יואל
גינזבורג אהרון פיביל   לזרוב יוסף   פרימן (ירובסקי) סוניה שרה
הופנקו משה   ליפשיץ (גורדון) בתיה   קלימקר (רוזן) פנינה
הורביץ פנחס   מדליה ליב אריה ליאון   קרישבסקי (גוסקובה) חנה יהודית
הימן אליהו   מורגנשטרן חנה   קרישבסקי (סוברה) פאני מייסיס
הלל (הורביץ) מאליה עמליה   מזרחי (הלוי) אסתר   קרסו שלמה
הרשליר (הרשלר) רבקה   מזרחי יוסף בושרי   קרסו (שליט) שפרה שיינע
וינברג משה   מזרחי רחל   שינדלר בנימין
זינגר איטה   מינכהאוזן מקס מאיר    
זינגרמן צבי   מרקוביץ (חזונוביץ) יענטל