איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב עשהאל   זקס (זק"ש) וולף זאב   פלום (בלומן) רחל
אברמוב שלמה   חינקין (חנקין) יחזקאל   פנחס שמעה
אוירבך (אויערבאך) משה   טביב אברהם   פסקל (טופורובסקי) מאשה מניה
אייזן יוסף   טביב (בן שלום) דוד   פרימן (מנדלינו) עמליה
אלפיא (אלפיה) רבקה   טומשין בלה   פרשקובסקי (דיינארד) שרה איטק
ארליך נח נחום   יאבו (חסיבה, ללו) חסידה   קולדין אליהו
בן יונה (בסיס) נחלה תמרה   ילובסקי בנימין   קלדרון אהרון
בן יונה (חממי) שלמה   יצחקי (יצחקוב) מיכאל   קלדרון (בזה) אסתר
ברויטמן חיים   כרסנתי נסים   קרון אהרון
ג'מיל חממה   מושין שמואל   קרניאל (לובמן) אידה יהודית
גולדברג יעקב יוסף   מזרחי משה   קרניאל ישעיהו
גינזבורג (שפירא) אסתר   מייזל יעקב צבי   רזורק (ברוינפישוים) קונצי
גרינברג (קולדין) יפה   מינץ (הוברבנד) חיה פייגה   רטנר יהושע
גרשט חנוך   מיצמכר (ידיס) חיה שרה   ריבקינד ברטה
דוקמן בנימין   נוימן (קרצ'בסקי) רבקה   שוחט אהרון
הייפרט פרדיננד   נתנוף שמעיה   שור מאיר
הימן ברוך   סניור דוד   שחם בדרה אסתר
הרשקוביץ (מנדילוביץ) עדה איידל אלטה   פזנר (אברהם, יוכבדזון) חנניה   שרעבי (בן סעדיה) נתן
ויס שרה אסתר   פיין דבורה    
ויסמן יהודה   פירשט אפרים דוד