איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוב חיים   ויניק מאיר   סוסלינסקי חנקה
אושרוב אוסר בן ציון   וכסלר אהרון   פלום שלמה דב
בובשובר (כהן) שרה סוניה   זוסמן יוסף   פרסוב שמואל
בורשטיין מרדכי   זיגר (שמוליצנסקי) ברטה בתיה   קולדין (גרינבלט) שרה
בק (טבצ'ניק) ליפא   זלוטשינקא ברון   קרומהולץ אברהם
גורדון יהושע   זמסקי תנחום   קרישבסקי יצחק איצ'ה
גורודצקי (פופיחקה) שרה   חומה (הירשפלד) בתיה רבקה   קרישבסקי שמחה סניה
גורלסקי שמואל   טורקיה בתיה   קרנר (סגל) רחל
גינזבורג משה וולף   יודילוביץ (לונרד) הדסה   רבינוביץ אליהו
גלין יצחק   יפה ישעיהו   רטנר (פרימן) רחל
גרינברג נחום   לובמן (לאומברג) זינה   ריכטר גדליהו
דויטש שבתאי   לזרוב יצחק   רנד דוד
דומבק ראובן   מירוני (מירנסקי) משה   שומכר לאה
הוברמן אברהם צבי   מרקוס דורה דבורה   שניפר צבי
הימן (הכהן) אסתר   מרקוס פטר פרץ    
וינברג איטה   ניימן דוד