איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ (לויטה) מלכה   גרינבלט שמואל   מוגרבי יהודה
אברמסון (הוכברג) סוניה   דרובין בתיה   מוסאל (קינדיל) תמר
אוניקובר חיים   הולמן יצחק   מזרחי (זיתוני) מרדכי
איזנבנד רחל   הלוי אהרון   מייזל (הירשפלד) רחל
איזקסון צבי   ויסמן (בנינסון) בלה   מימון דב בוריס
אספורמוס גרציה   וקסלר אפרים פישל   מלניק שיינה שושנה
אקוה (עוקשי) שרה   זית (ז'יטובצקי, זשיטובצקי) צבי   מרחוביץ שמואל
ארבל (איידלנט) בן ציון   זרחי חיה יוטה קלרה   נפולסקי גולדה זהבה
אריה מרדכי   חיימוביץ חנה   נפולסקי יוסף
בוזלי זהבה זהיה   חיל גרשון   סטון (מרקוביץ) יהודית אדלה
בונדר לוי יצחק   יעקבזון (ליבונטין) רוזה שושנה   סיטקוב יששכר
בלובשטיין (בלוישטיין) משה   יעקובי (רביוב) רוזה   עוג'ן סעדיה
בלקינד נעמן   כדריה גרציה   עוקשי יוסף
בן הלל (בקר) מנחם   כהן (נוסבאום) מלכה מיטה   פופקו זליג
בסקינד (צלליכין) רוחמה   כהן שמואל דב   פינשטיין חנניה
ג'דה רומיה   כהן עיראקי אהרון   פרידמן משה
גולדברג דבורה   לוי (גנני) משה   צ'רנוב אריה ליאון
גולדשטיין יוסף   ליטוינסקי מוריס משה   קריבינס (קרישבסקי) דיוויד
גליבטר-חיסין איטה   לנדוי שמואל   רבינוביץ אשר
גלין (פוסיצ'לסקי) ברטה בתיה   מדליה דוד ברנרד   רוגובסקי מיכאל