איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב גד   וכסלר (הכהן קפלן) שיינה אלקה   מזרחי (בן זכריה) מנחם
אוירבך בלומה   זק (פידלמן) נחמה חומה   מינכהאוזן (פרנקו) ברטה
אורשר פיבל   חומה יעקב   מלמד (גורביץ) חסיה
בובשובר שמואל   חיסין (חשין) יצחק   מנחם בן זכריה
בונדר (גרינבלט) מרים   יעקבזון (פרס) עלקי איטה יפה   מרגלית (מרגוליס) דוד
בוסל חיותה   יעקובי וולטר   משאט יהודה
בירנבוים (צ'רנוב) יהודית   יעקובי שאול   נובופרוצקי בנימין
בלומברג יוסף   יפה (קירשון) שיינה   נובופרוצקי (נרקונסקי) שרה
בלקינד (גינזבורג) עדינה רעיה   כהן מאיר   נימקובסקי זלמן
ברושה (הכהן) דינה   כהן מאיר נחמיה   סימן טוב רפאל
ג'מילי יוסף   כהן נעמי   ספקטור מאיר
גולני (זייד) שולמית   כהן קגן מרדכי   פוחצ'בסקי עמינדב
גלויבמן יצחק   כהנוב (זינגר) חסידה   פינברג (כצלר) חנה
גלזר דובה   כנר יעקב   פירסט ולטר צדוק
גרשברג (צלליכין) אלישבע   לדיזנסקי (פינשטיין) נעמי   פישר יוסף
הורביץ אבינועם   לובמן יעקב   פלברט (צ'רנוב) תמר
הימן ישראל   לזרוב משה   פלדמן אברהם
הימן שמואל סם   ליבונטין אליהו   פלדמן (בלומברג) חיה
ויגודסקי (דודזון) פסיה   לנדה (ברלינגר) רחל   פלדמן (פידלמן) שפרינצה
וינדמן (קרצ'בסקי) אסתר   מבורך (אוסטרובסקי) משה   פקולה נתן