איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
קגן אידל   קזושנר פסח   רוזין עמנואל
קדישמן (פרידמן) רחל צביה   קטוביץ יעקב קובה   שלומוביץ דוד
קוטורקוף שמואל   קליפר אשר אנשל   שניפר שמעון
קושניר בן ציון   קרישבסקי (פלואושוק) טטיאנה   שרייבמן דב ג'ררד
קושניר (הכהן) שושנה   רבינוביץ (שמוליצנסקי) דבורה דולה   שרף משה