איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
פקולה נתן   קושניר (הכהן) שושנה   רוזין עמנואל
ציפריס (אלכמיסטר) בלה   קזושנר פסח   שלומוביץ דוד
קגן אידל   קטוביץ יעקב קובה   שניפר שמעון
קדישמן (פרידמן) רחל צביה   קליפר אשר אנשל   שרייבמן דב ג'ררד
קוטורקוף שמואל   קרישבסקי (פלואושוק) טטיאנה   שרף משה
קושניר בן ציון   רבינוביץ (שמוליצנסקי) דבורה דולה