איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
צוקרמן נחמה   רגבי (הירשפלד רוגובסקי) חנה   שלוש משה
קבשנבסקי חיים   רוזן (ליברטין) יוכבד איוה   שליט אליהו ליב
קישיוב יוחנן   רוזנמן שמואל אמיל   שמעוני (פפירמייסטר) דינה
קליביצקי (קנטור) עטרה קריינדיל   רצון (בן זכריה) משה   שרמן (קצמן) רחל
קרישבסקי רחל   שבח נחום   שרף יחזקאל
רבינוביץ (רוזנטל) יהודית   שטוקהמר (פדלמן) זהבה גולדה